ראש הקהילה: דן ניר

שנת התחלה: 2018

שנים: 2018, סה"כ 10 אנשים.