רבי חיים לוין - נשיא העמותה אחים לחיים

Rabbi Chaim Levine - Executive Director and co-founder

אחים לחיים - עו

Gil Ganonyan - Chairman and co-founder

אחים לחיים - יניב ליידנר - מנכ

Yaniv Leidner - General Manager and co-founder

אחים לחיים - אמיר מלכה- מנהל תפעול ורכש

Amir Malka - Operations Manager

אחים לחיים -

Dekel Darchani - Programs Manager

אחים לחיים - נחמיה רובין- מנהל תחום פיתוח אישי

Nechemiah Rubin - Personal Development Manager

אחים לחיים - מאור אלקובי- מנהל קליטה והכוונה

Maor Elcobi - Manager of Assistance and Guidance

אחים לחיים - תמיר מובשוביץ- מנהל הפרויקט הרפואי

Tamir Movshovitz - Medical Project Manager

אחים לחיים - אביב ברהנו - סגן מנהל תפעול ורכש

Aviv Brahano - Deputy Director of Operations

Ohad Poraz - "Brothers to Life Experience" Manager

אחים לחיים - אלון מדר- סגן מנהל תחום חברתי

Alon Madar - Coordinator of Social Activities

אחים לחיים - רזיאל אמיר- אחראי מערכות מידע

Raziel Amir - IT

אחים לחיים - רז בלישה- רכז תעסוקה ולימודים

Raz Belisha - Employment and Studies Coordinator

אחים לחיים - יוגב מור - רכז תחום משלחות

Yogev Mor - Coordinator of delegations

אחים לחיים - קובי ממו- רכז תחום יזמויות חברתיות

Koby Mamo - Coordinator of Social Projects

Snir Pilus - Fundraising

Or Jelin - Fundraising

אחים לחיים - כרמית צפון - מנהלת משרד

Carmit Tzafoon - Office Manager

Font Resize