אלעד בלחסן - יו"ר הוועד המנהל

אור חליף - חבר הוועד המנהל

גיא והב - חבר הוועד המנהל

שמעון גרינברג - יו"ר ועדת הביקורת

תומר סעדה - חבר ועדת הביקורת

מיריי פרץ - חברת האסיפה הכללית

רמי שלמור - חבר האסיפה הכללית

שלומי עמיתי - חבר האסיפה הכללית

יוסי אזולאי - חבר האסיפה הכללית

חן שמיר - הנהלת חשבונות

חיים יוסף - רו"ח

עו"ד דודו הדר - משרד שיבולת - Shibolet & Co. Advocates

דורון רוזנבלום - מבקר פנים

שלמה שעיו - יועץ כלכלי

עמיר לוי - יועץ ארגוני