בשנת 2008 , בימיה הראשונים של העמותה, ניגשו מנהלי וחברי העמותה לביקור לוחמים פצועים בבתי החולים השונים ברחבי הארץ.

חברים רבים אשר בוקרו על ידיהם זוכרים את הביקור כנקודת מפנה בחיים שלאחר הפציעה. בשנת 2012 , מתוך הבנה כי ישנו מספר רב של פצועים המאושפזים בבתי החולים, הוחלט על הקמת הצוות.

צוות ביקור פצועים נבחר בקפידה והוא מונה כיום 15 חברים בעלי רמות וסוגי פציעה שונים. ביקורי הפצועים נעשים בצמדים מתוך הצוות ובהתאם לרמות הפציעה.

הצוות מחולק על פי אזורי מגורים, על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לפצוע ולמשפחתו.

מרגש לראות כי במהלך השנה כל חבר עמותה חדש שנערך לו ביקור על ידי הצוות, נפעם מפועלה של העמותה, ויתרה מכך, משמח לראות איך בזמן קצר, הפצוע החדש הופך לאחד החברים הקרובים של הצוות המבקר.