ראש הקהילה: Neil Wallack ,  SEAN WILDER  

שנת התחלה: 2015

שנים: 2015,16,17,18 סה"כ 41 חברי עמותה.