ראש הקהילה: ברית ורונית

שנת התחלה: 2014

שנים: 2014,15,17 סה"כ 24 חברי עמותה.