ראש הקהילה: Jason Kimelman , Darren Slavens

שנת התחלה: 2017

שנים: 2017,18 סה"כ 28 חברי עמותה.