ראש הקהילה: מארק ובנדיטה גורדון

שנת התחלה: 2012

שנים: 2012,13,14,15,16,17,18 סה"כ 72 חברי עמותה.