ראש הקהילה: טוני ודובי קרוק

שנת התחלה: 2009

שנים: 2009,10,11,12,13,14 סה"כ 66 חברי עמותה