ראש הקהילה: Tofi Dichi

שנת התחלה: 2016

שנים: 2016,17,18 סה"כ 33 חברי עמותה.