ראש הקהילה: קליף ואליסה

שנת התחלה: 2010

שנים: 2010,11,12,13,14,16,18 סה"כ 102 חברי עמותה.