ראש הקהילה: הרב חיים, דן וסטיסי לוויטן

שנת התחלה: 2007

2007,08,09,10,11,12,13,14,17 סה"כ 122 חבר עמותה.