ראש הקהילה: Marc Sarosi

שנת התחלה: 2014

שנים: 2014,15,16,17,18 סה"כ 51 חברי עמותה.