ראש הקהילה: לאון וסינתיה לום

שנת התחלה: 2015

שנים: 2015,16 סה"כ 22 חברי עמותה.